Aclo logo
Nieuws
  
Nieuws

Nieuw sportcentrum RUG, Hanzehogeschool en ACLO wordt ontworpen door AGS Architects

21 dec 2023

Nieuw sportcentrum RUG, Hanzehogeschool en ACLO wordt ontworpen door AGS Architects

De Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en de ACLO hebben hun plannen voor een duurzaam en multifunctioneel sportcentrum op de Zernike Campus verder uitgewerkt. Het duurzame en eigentijdse sportcomplex (ongeveer 12.500 m2 BVO) wordt ontworpen door AGS Architects. Het komt direct ten noorden van het bestaande sportcomplex uit 1967, dat al jaren nodig aan vervanging toe is. Het voldoet niet aan de hedendaagse sporttechnische en energiestandaarden; ook is de capaciteit niet toereikend voor het huidige aantal sporters.

Multifunctionele sportfaciliteiten
Het toekomstige sportcentrum biedt een breed scala aan sportfaciliteiten. De bestaande drie sporthallen worden vervangen door hallen die wat betreft omvang en mogelijkheden nog beter aansluiten bij het sportgebruik van deze tijd. Daarnaast is de ruimte voor fitness en spinning verdubbeld, komt er een extra squashbaan en wordt de klimwand vergroot. Wat ook nieuw is, zijn ‘buitenkleedkamers’ en bergingen die voor de gebruikers van de buitensporten gebruiksvriendelijker zijn. Verder komen bestaande faciliteiten zoals de dojo, danszaal met spiegelwand, zalen voor sportonderwijs en groepssportlessen, kleedruimten, horeca met terras, multifunctionele ruimte en kantoren terug in de plannen. “Als ACLO zijn we ontzettend blij dat we meer capaciteit hebben kunnen realiseren, zodat ons sportaanbod eindelijk kan meegroeien met de inmiddels ruim 20.000 sporters en de 50 studentensportverenigingen,” vertelt ACLO-voorzitter Ines Krekels.

Impressie van mogelijk nieuw Sportcentrum (AGS Architects)

Functioneel, duurzaam en inclusief
Het nieuwe sportcentrum streeft naar hoge kwaliteits- en functionaliteitsnormen, zodat het geschikt is voor sport op diverse niveaus. Duurzaamheid staat centraal, met een slim en compact gebouwontwerp, optimaal geïsoleerde gevels en het gebruik van circulaire bouwmaterialen. Om een comfortabel, prettig en gezond gebouw te realiseren, worden optimale prestaties gevraagd voor de akoestiek, luchtcirculatie en het binnenklimaat. Het ontwerp moet maatregelen integreren tegen hittestress en natuurinclusief bouwen bevorderen, waardoor het sportcentrum aansluit op de biodiversiteit en natuurwaarden langs het Reitdiep. Bij het ontwerp van het nieuwe sportcentrum wordt veel aandacht besteed aan inclusief ontwerpen, zodat we een sportomgeving creëren waar iedereen mee kan doen. RUG-bestuurder Hans Biemans licht toe: “We willen hier op de Zernike Campus een levendig sportcentrum realiseren dat dient als uitnodigende ontmoetingsplaats waar studenten en medewerkers zich fijn voelen. Met de verbeterde sportfaciliteiten bevorderen we tegelijkertijd een gezonde leefstijl en stimuleren we het gevoel van verbondenheid in onze academische gemeenschap.”

 

Samenleving in beweging brengen

Het sportcentrum zal gedurende de dag ook intensief worden benut door het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen. “We verheugen ons erop om, naast de sportmogelijkheid voor al onze studenten en medewerkers, in de toekomst gebruik te kunnen maken van de nieuwe voorzieningen voor onze sportopleidingen,” geeft Dick Pouwels, voorzitter van het CvB van de Hanzehogeschool Groningen aan. “Met het opleiden van studenten voor diverse rollen binnen de sportsector, willen we een bijdrage leveren aan een gezondere en actievere samenleving. Daarnaast voeren we onderzoek uit dat kan leiden tot innovaties op het gebied van sporttechnologie, voeding, trainingsmethoden en gezondheidsinterventies. Hierdoor willen we steeds meer mensen – ongeacht leeftijd, fysieke beperking en talentniveau – de mogelijkheid bieden om met plezier en verantwoord te kunnen bewegen.”

Planning
Vanuit de aanbesteding is gekozen voor een basisontwerp van AGS Architects uit Amsterdam. Komend jaar worden deze plannen binnen het ontwerpteam verder uitgewerkt. Naar verwachting zullen de ontwerpplannen eind 2024 gereed zijn, waarna de planning is dat de bouwfase in 2025 van start gaat op de locatie ten noorden van het huidige sportcomplex. De bouw zal naar schatting ongeveer twee jaar in beslag nemen. De atletiekstrook en het voetbalveld die voor de bouw moeten wijken, zullen na afronding van de nieuwbouw samen met de padel- en beachvolleybalvelden een plek krijgen op het groene voorterrein van het sportcentrum.

Betrokken partijen

Opdrachtgever Rijksuniversiteit Groningen
i.s.m. Hanzehogeschool Groningen en ACLO
Architect AGS Architects International B.V., Heerlen
Installatieadviseur Iv-Bouw B.V., Papendrecht
Constructeur WSP Nederland B.V., Nieuwegein
Adviseur Bouwfysica en Brandveiligheid LBP SIGHT B.V., Nieuwegein
PvE adviseur OLCO, Driebergen

 

Meer informatie

Download de aclo app

Boek al je groepslessen en reserveer nu je sportveldjes via onze ACLO-abonnement. Ook kun je hier alvast je ACLO Card kopen voor aankomend studiejaar!

Download voor Android
Download voor IOS