Aclo logo

Disclaimer

  

De inhoud van deze website is door de ACLO met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch aanvaardt de ACLO geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De ACLO is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar verwezen wordt.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk dan wel telefonisch aan ons te worden verzocht.

GEBRUIK jij de
AClo app al?

Boek al je groepslessen, cursussen, open uren en sportvelden via de ACLO App. Ook kun je hier een (nieuw) ACLO abonnement kopen of verlengen.